Yếu tố nào ảnh hưởng đến chất lượng của cấy  răng ghép nha khoa

Cấy ghép nha khoa từ lâu đã được coi là một phương pháp điều trị hiệu quả trong trường hợp mất răng. Tuy nhiên, cấy ghép không phải luôn luôn có sẵn cho kết quả tốt. Dưới đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng của implant bạn nên tham khảo trước đây. Nhiễm khuẩn mô nha chu diễn tiến phức tạp. Sự hiện diện xuất những loại vi khuẩn gây bệnh ngoại lai hay nội tiết họp với tính mẫn cảm của ký chủ chúng tương tác với nhau để hỗ trợ hay làm chậm sự tiến triển của bệnh.

 

Đông thời bênh cũng chịu ảnh hương của nhiều yếu tố tại chỗ và môi trường . Do vậy khó kiểm soát được bệnh lược chọn chiến lược điều trị phụ thuộc vào mua và độ phá hủy mô và mức độ nguy cơ của bệnh. Sự hiểu biết tương tận về bệnh căn và bệnh sinh tạo cơ sở cho chẩn đoán và thiết lập kế họach điêu trị thích hợp cho từng bênh nhân hơn. Trong những năm qua cao vôi răng xử lý bề mặt gốc răng cao kết hợp hay không  với phẫu thuật và diều trị duy trì mỗi ba hoặc sáu tháng là cách điêu trị tốt nhất cho phần lớn các bệnh viêm nha chu. Nhưng ton tại các dạng bệnh không đáp ứng diều trị trước đây được gọi là viêm nha chu kháng. Kháng sinh trị liệu lúc bấy giờ được khuyến khích và chỉ dùng cho những trường hợp như vậy. Khi những hiểu biết sâu hơn về vi khuẩn phát triển thì kháng sinh trị liệu không còn chỉ được sử dụng cho những trường hợp viêm nha chu kháng viêm. Mất bám dính thường xảy ra trước mất xương nhiều tháng. Mục tiêu đài tiên của điều trị viêm nha chu là chặn đứng sự phá hủy tuần tự mô nha chu và dự phòng mất bám dính tiếp theo.

Nguồn Nha Khoa

Comments

comments