Đánh Giá Cộng Đồng Khoa Học Răng

Các tổng quan có hệ thống đã được thực hiện nhằm nhận biết, đánh giá và tổng hợp các kết quả nghiên cứu trong cơ thể và từ đó cung cấp những thông tin đáng tin cậy, hướng dẫn quyết định lâm sàng liên quan đến chủ đề này. Tuy nhiên, tổng quan hệ thống không phải lúc nào cũng được hướng dẫn tỉ mỉ và nguy cơ nhiễu có thể đánh lừa người đọc và gây ra sơ suất. Do đó, việc đánh giá y văn và sự kết hợp các phát hiện này trong thực hành lâm sàng là một lĩnh vực quan trọng của đào tạo nha khoa. Theo đó, là một nhà nghiên cứu, điều quan trọng cốt yếu đối với chúng ta là cung cấp những bằng chứng chính xác nhất, cập nhật nhất.

Do các tổng quan hệ thống ghi nhận một số lượng lớn các kết quả khác nhau, chất lượng của những tổng quan hệ thống này cần phải được đánh giá giá trị mang lại cho cộng đồng khoa học. Hội nghị về chất lượng các Phân tích Tổng hợp được tổ chức để giải quyết các tiêu chuẩn thực hiện một bài phân tích tổng hợp, nhằm mục đích nâng cao chất lượng bài viết. Kể từ đó, người ta cũng đề xuất một số hướng dẫn khác và áp dụng cho các mục đích tương xứng hơn cho các lĩnh vực khác của nha khoa. Các chỉ dẫn này đã được chứng minh đáng tin cậy để đánh giá các tổng quan hệ thống với sự nhất trí cao trong hội đồng đánh giá. Gần đây, đã phát triển để đánh giá các miền phụ toàn diện hơn. Tuy vậy, mức độ chính xác của nó trong việc đánh giá các tổng quan hệ thống vẫn còn nhiều tranh cãi và cần phê chuẩn thêm. Do vậy, mục đích của nghiên cứu này nhằm sử dụng các loại để chỉ dẫn chất lượng khác nhau để đánh giá phản biện phương pháp luận sử dụng trong các tổng quan hệ thống.

Nguồn Nha Khoa

Comments

comments